Bilecik Üniversitesi Öğrenci Platformu
Blue Theme Green Theme Pink Theme Black Theme Red Theme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Üniversitesi

 • 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulan Üniversitemiz yeni Rektörümüz Prof. Dr. Azmi ÖZCAN’ın Aralık 2007’de atanması ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

  Kuruluşu rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile gerçekleşti. Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, yine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ve Bozüyük Meslek Yüksekokulu Üniversitemiz bünyesine dahil edildi.

  katalog

  Kurulduğu tarihte bir fakülte ve altı meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Üniversitemiz, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün akademik ve idari yapılanmasını tamamladı. Mühendislik Fakültesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği bölümleri açıldı. Mühendislik Fakültemiz bugün 772 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Coğrafya, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programları ile Arkeoloji Anabilim Dalında Anadolu Üniversitesi ile ortak yürütülen Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Ayrıca Tarih Doktora programı ile birlikte toplam 243 öğrenci öğrenim görmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programları ile Anadolu Üniversitesi ile ortak yürütülen İnşaat Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programlarında toplam 155 öğrenci öğrenim görmektedir.

  Fen-Edebiyat Fakültesi ise 2009-2010 eğitim öğretim yılında akademik ve idari yapılanmasını tamamlamıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinde Kimya, Coğrafya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Tarih, Arkeoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 976 öğrenci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerinde 3 bin 114 öğrenci öğrenim görmektedir.

  2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda İlk ve Acil Yardım programına 40 öğrenci alınacaktır. Sağlık Yüksekokulunda Hemşirelik bölümüne, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesine, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine öğrenci alınması planlanmaktadır. Bugün enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızda toplam 10 bin 708 öğrenci öğrenim görmektedir.